Letterland ELT/ESL – nauczanie języka angielskiego z programem Letterland

Letterland ELT/ESL

LL-logo-ID-32201c4a-bfc7-4039-ec5f-9eefb7608020

Letterland dla uczniów w wieku 3-8 lat

Letterland ELT/ESL oraz Letterland Fix-it-phonics to materiały programu Letterland dostosowane do nauczania języka angielskiego jako obcego. Pozwalają nie tylko uczyć języka angielskiego, ale również ćwiczyć słuch fonematyczny, przygotować „rękę i oko”  do pisania i czytania, a dzieciom w wieku szkolnym pomóc utrwalać kształt i kierunek liter. Program zawiera liczne piosenki i atrakcyjne zadania dydaktyczne oraz materiały w formie multimedialnej, które sprzyjają utrwalaniu nauczanych treści. Kształcenie przebiega multisensorycznie, z zastosowaniem metod TPR (Total Physical Response). http://www.letterland.com.

Trener: Hanna Meijer (doświadczony pracownik szkół międzynarodowych takich jak: The British School of Warsaw, The British International School of Madinaty in Cairo, Polsko- Angielska Szkoła Podstawowa Edison w Warszawie. Autorka książki „Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7”, Żak 2011.

Treści szkolenia:

  • strategie nauczania i uczenia się,
  • rozwijanie świadomości fonetycznej,
  • rozwój angielskiegiego słownictwa
  • nauczanie dźwięków alfabetu i kształtów liter
  • zastosowanie wierszyków, piosenek i zabaw w nauce czytania i pisania,
  • tworzenie stymulującego środowiska edukacyjnego w edukacji początkowej

Koszty:

  1. zapisy indywidualne: 150 zł
  2. zapisy grupowe: 2 000 zł/max. 12 osób

Ad. 1. w cenie: Learn to Read and Write – A parent’s guide

Ad. 2. w cenie: Zestaw klasowy „Fix-it Phonics -Levels:Starter, 1, 2, 3” (1500zł)

Przydatne linki:

https://www.letterland.com/at-home

http://www.letterland.com/training/poland

englishcredo.pl/

https://www.facebook.com/englishcredo/events

 

Dodatkowe informacje na temat oferty można znaleść w zakładkach: kalendarz i cennik.